Informatie Dieradoptie – MEK Oosterhout

Vanaf nu kunt u het MEK op een hele bijzondere manier steunen. Iedereen heeft de mogelijkheid om een dier te adopteren, zowel particulier als zakelijk.

Adoptie van een dier betekent dat u een financiële bijdrage doet in de kosten van de verzorging van een specifiek dier. De opbrengsten van de adoptie zullen gebruikt gaan worden voor de verzorging en bevordering van de leefomstandigheden van de dieren. De bedragen die gevraagd worden zijn gebaseerd op een gedeelte van de jaarlijkse kosten van de verzorging van het dier.

Natuurlijk kiest u zelf het dier wat u wilt gaan adopteren. Maar wat krijgt u daar dan voor terug?

Hiervoor hebben wij twee mogelijkheden. Deze staan onder het kopje ‘Wijze van adoptie’ beschreven. Daarnaast bent u natuurlijk tijdens onze openingstijden altijd van harte welkom om het dier te komen bezoeken.

Voor de vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info@mekoosterhout.nl

 

Wijze van adoptie

Gehele adoptie (per jaar):

U wil het volledige genoemde bedrag doneren ten goede van het gekozen dier.

Dan krijgt u hiervoor terug:

(Bedrijfs-)naamsvermelding bij het geadopteerde dier,

 • In de binnenkomsthal
 • Op de MEK Website
 • Op de MEK Facebookpagina

Voor een gehele adoptie mail; diersoort, (bedrijfs-)naam adoptant, foto/logo en NAW gegevens naar info@mekoosterhout.nl.

 

Gedeeltelijke adoptie (eenmalig):

Het totale bedrag wordt gedeeld in stukken van €30,-. U adopteert één of meerdere gedeelten.

Dan krijgt u hiervoor terug:

Per gedeelte (van €30,-) ontvangt u als bedankje een strippenkaart van het dier. Met de strippenkaart kan er 10 keer een bakje voer gehaald worden. Wanneer de strippenkaart vol is, kan er met de volle kaart eenmalig een versnapering* uitgezocht worden in onze horeca.

*(ijs/chips/warme of koude drank)

Voor een gedeeltelijke adoptie bent u welkom op ons terrein. Hier kunt u vragen naar de beheerder.

 

Prijzen van adoptie

Paard                           €250,-

Ezel                              €250,-

Geit                              €100,-

Schaap                         €100,-

Varken                         €250,-

Pauwen groep             €80,-

Kalfje                            €350,-

Konijnen reuzen         €120,-

Konijnen dwerg          €60,-

Kalkoenen                    €100,-

Parelhoender (groep) €100,-

Kat                                 €75,-

Eenden en ganzen       €300,-

Kippenhok                    €150,-

Volière                           €150,-

 

 

Voorwaarden van de adoptie

Het dier:

 • Het geadopteerde dier blijft eigendom van het MEK.
 • Het geadopteerde dier blijft op het terrein van het MEK.
 • Er wordt geen beslissingsbevoegdheid verleend over het dier aan de adoptant.
 • Het MEK streeft erna om een geadopteerd dier gedurende de adoptieperiode op het terrein te houden. Met onvoorziene omstandigheden kan het MEK ten alle tijden een besluit nemen om van het dier vroegtijdig afstand te doen. Het MEK is in dit soort gevallen niet verplicht om verantwoording af te leggen. Wel wordt er melding gedaan bij de adoptant. De adoptie komt dan automatisch ten goede aan andere dieren die eigendom zijn van het MEK.

 

Gehele adoptie:

 • De adoptieovereenkomst bij een gehele adoptie is voor minimaal 1 jaar.
 • Een maand voor de afloopdatum van de termijn, wordt er via de mail gevraagd of de adoptant nogmaals een jaar het dier wil adopteren.
 • Betalingen voor een gehele adoptie worden gedaan doormiddel van een factuur. Deze dient betaald te zijn voordat naamsvermelding in werking treedt.
 • (Bedrijfs-)naamvermelding in de binnenkomsthal, op de website en facebookpagina. Deze kan voorzien worden van naam en foto/logo. Dit gedurende 1 jaar na betaaldatum. Indien de adoptant een naamsvermelding bij het betreffende dierenverblijf wenst, kan hij/zij deze met de gewenste opdruk aanleveren, waarna het MEK de plaatsing verzorgt. Het bordje mag maximaal van A3 formaat zijn.

 

Gedeeltelijke adoptie:

 • Bij een gedeeltelijke adoptie wordt een strippenkaart aangeboden. Met deze strippenkaart kunt u 10 maal een (gratis) bakje voer halen. Bij een volle kaart kunt u een versnapering uitzoeken voor menselijke consumptie. (ijs, koud- of warme drank, chips, snoepgoed of soep)
 • De strippenkaart kan alleen op het MEK gekocht worden. Hierbij dient er voldaan te zijn aan een betaling van €30,-. Dit kan zowel contant of via een pintransactie gedaan worden.
 • De strippenkaart is alleen te gebruiken op het MEK, te Oosterhout.
 • De strippenkaart is voorzien van: naam, adres, het geadopteerde dier, kaartnummer en de datum van uitgifte.
 • De strippenkaart heeft een onbeperkte houdbaarheid en kan zolang deze in bezit is gebruikt worden.
 • De strippenkaart dient overhandigd te worden bij de horeca wanneer u aanspraak wil maken op het bakje voer of versnapering bij een volle kaart. Dit zodat deze afgetekend kan worden.
 • Naast de strippenkaart wordt er bij het MEK ook een controlekaart bijgehouden die ook voorzien is van uw gegevens en de afname bijhoudt. Bij een geschil wordt altijd uitgegaan van de controlekaart.
 • Er wordt maar 1 maal een strippenkaart verstrekt aan de adoptant. Bij verlies van de kaart behoudt u het recht op de (resterende) bakjes voer en versnapering.
 • De strippenkaart wordt gezien als bedankje voor de adoptie. Er kan dus geen aanspraak gemaakt worden op de waarde van het betaalde bedrag.
 • De strippenkaart kent geen terugwerkende kracht.
 • De strippenkaart is persoonsgebonden. Echter kan deze wel gebruikt door uw naasten. Wij vragen niet om u te legitimeren.
 • Het kopiëren van de strippenkaart wordt gezien als misbruik. Alle kaarten onder uw naam worden hierdoor nietig verklaard.
 • Het is niet mogelijk om de strippenkaart in te wisselen tegen contanten.
 • De strippenkaart blijft persoonsgebonden en mag niet doorverkocht worden aan derden.
 • Een volle strippenkaart wordt ingenomen bij het laatste gebruik.