Op het MEK kom je niet alleen in aanraking met dieren, maar je kunt er over diverse milieu – en natuuronderwerpen van alles te weten komen. Het MEK behandelt ieder jaar diverse onderwerpen in het Milieu Educatief Centrum. Verder heeft het MEK diverse leskisten en lessen waar scholen en andere instanties gebruik van kunnen maken. Ook organiseert het MEK regelmatig interessante themadagen.

Het MEK is dus de plaats waar jong en oud zich op een ongedwongen manier kunnen laten informeren over natuur en milieu.