Het MEK is inzamelpunt voor afgedankte kleine elektrische apparaten. Doel hiervan is om meer kleine elektrische apparaten in te zamelen voor recycling. De apparaten moeten wel in een boodschappentas passen.

Ook kun je op het MEK terecht met oude frituurolie en vet resten. Olie- en vet resten (ook die na het bakken of braden in de pan achterblijven), kunnen serieuze problemen in het riool opleveren. Het is daarom belangrijk deze in een fles of pot te verzamelen en apart in te leveren. Zo houd je het riool schoon, maar kan gebruikt vet ook als basis dienen voor biobrandstof.

Verder kun je op het MEK terecht met lege batterijen. Om te voorkomen dat de schadelijke stoffen van de batterijen in het milieu terecht komen, kun je ze in de ton van het MEK inleveren.

Daarnaast kun je ook bij het MEK terecht met je lege cartridge of toner van je printer. Door cartridges en toners apart in te zamelen kunnen we het milieu helpen door de natuurlijke hulpbronnen te beschermen.

En tot slot, kunnen oude mobiele telefoons ingeleverd worden op het MEK zodat deze gerecycled kunnen worden. Door oude mobieltjes te recylclenen kunnen we de gorilla’s in Afrika helpen voort te bestaan. Want indien uw mobieltje wordt hergebruikt, hoeft er dus minder coltan gedolven te worden in het natuurlijke leefgebied van de gorilla’s in Oost-Congo

Het MEK zamelt echter niet alleen in, maar is ook uitgiftepunt van de plastic recycle zakken. Deze zijn gratis te verkrijgen tijdens de openingstijden van het MEK.

Kortom, op het MEK kan je heel gemakkelijk het aangename combineren met duurzaamheid. Bovendien steun je het MEK ook nog eens. Voor een aantal zaken die het MEK inzamelt krijgt het MEK namelijk een kleine (zeer welkome) financiële vergoeding.