ANBI Gegegevens

Doelstelling

Stichting MEK streeft naar een wereld waarin mensen de natuur en het milieu zo goed mogelijk beheren, en daarbij ook rekening houden met mensen in andere delen van de wereld en latere generaties. Wij proberen een bijdrage aan dat doel te leveren door op de kinderboerderij veel ruimte te maken voor natuur- en milieu-educatie (NME).

Naast deze educatieve doelstelling heeft Stichting MEK ook een belangrijke recreatieve en sociale functie binnen Oosterhout.

Gegevens Stichting MEK

KvK-nummer : 41104531
RSIN : 8034.24.541
Rechtsvorm : Stichting
Statutaire naam : Stichting Milieu Educatie en Kinderboerderij (M.E.K.)
Statutaire zetel : Oosterhout NB
Bezoekadres : Veerseweg 100, 4901 ZE Oosterhout
Telefoonnummer : 0162-457446
Internetadres : www.mek-oosterhout.nl
E-mailadres : info@mek-oosterhout.nl
Datum akte van oprichting 02-02-1987
Bank: NL06 INGB 0005 7168 98

Bestuurders:

Voorzitter: Marja Coolen
Penningmeester Kees Hak
Secretaris: Lisanne Govaerts
Bestuurslid: Joey van de Leemput (evenementen)
Bestuurslid: Vacature (educatie)
Bestuurslid: René Boer (dier en welzijn)

Beloningsbeleid:

De bestuursleden ontvangen geen beloning of vergoedingen.

Beleidsplan 2012-2017: KLIK HIER om in te zien
Statuten van de Stichting: KLIK HIER om in te zien

Jaarverslagen KLIK HIER om in te zien

Jaarcijfers KLIK HIER om in te zien

Activiteitenplan KLIK HIER om in te zien