Stichting Milieu Educatie en Kinderboerderij heeft een kinderboerderij en een natuur- en milieu-educatief centrum weten te combineren tot een geheel. Kinderboerderijen en natuur- en milieueducatieve centra hebben namelijk in hun doelstellingen veel raakvlakken. Stichting MEK streeft naar een wereld waarin de mensen de natuur en het milieu zo goed mogelijk beheren, ook rekening houdend met mensen in andere delen van de wereld en latere generaties. Dit doet de Stichting onder andere door het begeleiden van mensen in het proces dat moet leiden naar een duurzame houding. Duurzame ontwikkeling is een samenhang van economische, sociale en ecologische componenten. Sociale rechtvaardigheid, een duurzame economie en een duurzaam milieu zijn dus van belang voor een duurzame ontwikkeling.

Deze begeleiding begint al bij het jonge kind, waarbij de aandacht vooral wordt gericht op het beleven en respecteren van de natuur en medemens. Verwondering, de wereld verkennen via de zintuigen, ontdekkend leren, ervaren en samenwerken zijn een paar belangrijke begrippen. Naarmate het kind ouder wordt, worden begrippen als verbanden leggen, verantwoordelijkheid, initiatief nemen en inzicht steeds belangrijker. Het beleven en respecteren van de natuur blijkt ook voor de oudere kinderen belangrijk.

Het MEK doet dit door scholen te ondersteunen met lessen, leskisten etc., kinderen de mogelijkheid bieden om in contact te komen met dieren en planten en mee te helpen in de verzorging van deze dieren en planten.

Ook voor volwassenen biedt het MEK mogelijkheden om duurzaam te handelen. Dit doet het MEK door: te informeren, te adviseren, het geven van voorlichting en het organiseren van acties (bijvoorbeeld een verkoopactie van regentonnen). Ook hier blijft het beleven en respecteren van de natuur een belangrijk onderdeel.

Naast deze educatieve doelstellingen heeft Stichting MEK ook andere belangrijke functies binnen Oosterhout en omgeving, namelijk:

een historische functie (in stand houden van oude Hollandse rassen),
een recreatieve functie
een sociale functie
een “geneeskundige” functie (positieve werking op het gestel van de mens door contact mens-dier)
Financiën
De Stichting is een particulier initiatief. Jaarlijks ontvangen we een beperkte subsidie van de gemeente Oosterhout en hebben we inkomsten uit sponsoring, donaties en giften. Een deel van deze inkomsten is gereserveerd voor het ondersteunen van scholen binnen de gemeente Oosterhout.